Zwart Orthopedische Expertises

Zwart Orthopedische Expertises is een onafhankelijk expertise bureau. 

Door de orthopedisch chirurg worden onafhankelijke en onpartijdige gerapporteerd over de gevolgen van letsels en afwijkingen op orthopedisch vakgebied. De beoordelingen worden met name gedaan in het kader van een ongevallenverzekering of van wettelijke aansprakelijkheidsstelling .

Tevens vinden ook beoordelingen plaats ter bepaling van arbeids(on)geschiktheid en verzuim.

De opdrachtgevers zijn onder andere letselschadebureaus, rechtsbijstandverzekeraars, arbeidsongeschiktheid verzekeringsmaatschappijen en de rechtbanken.

Op verzoek van particulieren kunnen ook medische adviezen of haalbaarheidsonderzoeken opgesteld worden.