Wat is een orthopedische expertise?

Een orthopedische expertise is een medisch onderzoek waarbij een deskundig orthopedisch chirurg onafhankelijk & onpartijdig onderzoekt of er sprake is van een orthopedische aandoening of stoornis is. Dit onderzoek vindt meestal plaats in opdracht van de belangenbehartiger van de betrokkene; in veel gevallen is dit een medisch adviseur of/of letselschade advocaat.

In welke gevallen is een orthopedische expertise nodig?

Een orthopedische expertise kan plaatsvinden om meerdere redenen:

  • verzuim en/of arbeidsongeschiktheid

Door middel van onafhankelijk orthopedisch en radiologisch onderzoek wordt vastgesteld of er beperkingen zijn die samenhangen met de orthopedische aandoening of stoornis. Als dit het geval is, wordt bekeken de consequenties zijn voor het dagelijks leven en werk van betrokkene.

  • ongevallenverzekering

Door middel van onafhankelijk orthopedisch en radiologisch onderzoek wordt vastgesteld of er als gevolg van een ongeval blijvende invaliditeit is ontstaan

  • wettelijke aansprakelijkheid

Door middel van onafhankelijk orthopedisch, radiologisch en medisch dossier onderzoek wordt vastgesteld of er als gevolg van een ongeval blijvende invaliditeit en beperkingen zijn ontstaan. Tevens wordt er een oordeel gegeven over de mogelijke toekomstige medisch gevolgen.

  • medische aansprakelijkheid

Door middel van uitgebreid onderzoek van het medisch en radiologisch dossier en zonodig aanvullend orthopedisch onderzoek wordt een onafhankelijk en objectief oordeel gegeven over de medische behandeling die betrokkene heeft ondergaan.

  • second opinion

Bij een lopende behandeling of een bezwaar- en beroepsprocedure kan een onafhankelijke orthopedisch noodzakelijk zijn met name indien betrokkene het niet eens is met de conclusies van een eerdere expertise of beslissing etc.

Hoe verloopt een expertise?

In het algemeen kunnen betrokkene binnen twee weken gezien worden voor de expertise in Amersfoort, Capelle aan den IJssel of Rotterdam(N). Op verzoek kan de expertise ook ’s avonds verricht worden.

Tijdens de orthopedisch expertise wordt er onder andere gevraagd wat er gebeurd is en  en het belwat de behandeling en het beloop in de de tijd is geweest. Er wordt gevraagd wat de huidige klachten en beperkingen zijn. Ook vindt er een uitgebreid lichamelijk orthopedisch onderzoek plaats. Zo nodig worden direct aansluitend op de expertise opnieuw röntgenfoto’s gemaakt en MRI onderzoek verricht om te bepalen hoe de huidige stand van zaken is.

Medische informatie wordt opgevraagd bij de oorspronkelijke behandelaars nadat hiervoor door betrokkene schriftelijk toestemming is verleend. De bevindingen en de conclusies worden samengebracht in een uitgebreid expertise rapport.

Het rapport wordt opgesteld volgens de rechtlijnen van de NVMSR

De gegevens verwerking vindt plaats volgens de uitgangspunten en de verplichtingen van de AVG.